Energibolaget i Sverige och dess försäljningsmetoder

”Energibolaget i Sverige AB” hör till ett av de bolag som använt tveksamma metoder för att värva kunder.

Faktum är att detta bolag var det första bolaget i Sverige som hade en tydlig strategi i att vilseleda de potentiella kunderna för att få till stånd en affär, något som idag är väl utbrett.

I början gick det till så här:
Telefonen ringde hos en elanvändare som svarade. I andra sidan presenterar sig en kvinna som säger att hon ringer från ”Energibolaget” och frågar om du vill ha ett lägre elpris. Du svarar Ja, och ger säljaren ditt personnummer.

Svårare än så är det inte att lura en kund. Många tror såklart att det är det lokala Energibolaget som ringer och vill erbjuda någon form av avtal. Det finns även fall där man representerat ”Ditt Energibolag” och ”Ditt lokala Energibolag”.

Säljaren har spelat in delar av samtalet (man aktar sig nog för att spela in hela) och använder det som en fullmakt för att kunna hämta ut de uppgifter som förutom personnummer behövs för att genomföra leverantörsbytet.

När Energibolaget startade sin bana var det inte så vanligt att den leverantören som tappade kunden informerade denna om att hen bytt leverantör. Den första gången som kunden får veta att han bytt leverantör är därför när han får första fakturan, och då är det redan för sent att ångra bytet.

Eftersom Energibolaget helt riktat in sig på lägenhetskunder är det inte mycket pengar det rör sig om, och få kunder orkar bry sig eller ens byta tillbaka till sin gamla leverantör.

Det är förmodligen anledningen till att vi idag har en hel uppsjö med bluff-företag som drar detta längre än vad Energibolaget någonsin gjort.

Timmätning av el för samtliga kunder!

Som alla säkert redan vet är det nu möjligt för dig som elkund att få en så kallad timmätt mätare. Denna mätaren mäter förbrukningen varje timme, och du har därför möjlighet att få helt andra produkter och prisalternativ än tidigare.

För att få en sådan mätare krävs att din elleverantör tecknar ett avtal med dig som kräver att du har en timmätare. Elleverantören kommer sedan att kontakta din nätägare och be denne att installera en sådan mätare hemma hos dig. Mätaren och installationen står nätägaren för, så det tillkommer ingen extra kostnad för det.

Ta chansen! Men se till så att du väljer en avtalstyp som du faktiskt kan spara några kronor på!

Rörligt elpris – marknadens svarta får

Rörligt elpris har blivit marknadens svarta får. Det är inte ofta som media uppmärksammar denna produkt, trots att den bevisligen har resulterat i de billigaste elprisen för de kunder som har turen att valt denna avtalsform. Varför väljer man då att inte prata om den? Kan det helt enkelt vara så att man inte riktigt förstått den?

Bevakning av elmarknaden i media är ofta relativt skrattretande. Att Aftonbladet och Expressens artiklar är fyllda av faktafel har nog alla blivit vana vid det här laget. Men även artiklar från de annars så skötsamma DN innehåller relativt ofta felformuleringar och direkta faktafel. Man blandar ihop nätägare och elhandelsföretag, ska man sedan beskriva marknaden i ett större perspektiv och blandar in balans- och systemansvarig brakar artikeln ihop fullständigt.

Det rörliga elpriset har inte fått den belysning den förtjänar. Det är klart att det är enklare att förklara att priset är detsamma under hela avtalsperioden, punkt, än att förespråka en avtalsform där priset skiftar månad för månad och där parametrarna är komplexa.

Även elhandelsleverantörerna har självklart en anledning att inte förespråka denna avtalstyp, de tjänar helt enkelt ingenting på den. Använd tjänster, ex. elskling för att titta på rörligt elpris-produkter från fler leverantörer. Där kan du se vilket påslag de har på sina produkter. Du kan sedan ganska snabbt räkna ut hur mycket de tjänar på dig som kund, genom att multiplicera påslaget med din årsförbrukning. Inte så mycket, eller hur?

De fasta avtalen ger visserligen elhandelsleverantören en större risk, men de har även stora möjligheter att tjäna pengar genom att handla och sälja finansiella kontrakt för att handla upp den energin åt dig.

Vem bestämmer det rörliga elpriset?

Det rörliga elpriset, eller spotpriset som det också kallas sätts av den nordiska elbörsen Nordpool. Spotpriset är ett pris som sätts timme för timme, och varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Detta gör ett priset i regel är lägre på natten än på dagen, samt högre under vintern än på sommaren.

Privatkunder har i regel ingen mätare som mäter förbrukning varje timme. Som du säkert vet läser man automatiskt av din elmätare en gång per månad, och det är det du blir fakturerad efter. För att även du som privatkund även ska kunna få spotpris eller rörligt elpris gör man därför ett genomsnitt över månaden.

Därför är priset lika oavsett vilken elleverantör du väljer. Det som kan skilja är det tillägget som elleverantörerna gör på elpriset, samt den fasta avgiften.

Bra tider för dig med rörligt elpris

Den milda sommaren och det höga vattenflödet gör att spotpriserna på den svenska marknaden håller sig på en låg nivå. De som har valt ett rörligt elpris (spotpris) har därför en mindre faktura än vanligt att se fram emot.

Spotpriset reagerar dock på mer än bara vänderförändringar. Därför kan det hända att priset inom kort går uppåt, även om vädret är fortsatt fördelaktigt.