Bryta elavtal

När elprisrena är billiga är det lätt är det många som slår sig för pannan och svär över att man låste elpriset för några månader sedan. De flesta, för att inte säga alla elhaldelsleverantörer har i sina avtalsvillkor beskrivit hur du kan lösa avtalet i förtid. I regel brukar det inte löna sig att bryta avtalet för att få teckna om det.

Men det finns sätt att lösa avtalet utan att behöva betala lösenavgiften.

Även om det inte är olagligt eller att på något vis bryta mot avtalet kan det anses om oetiskt. Det du gör är att kontakta din lokala nätägare (för att se vilken som är din nätägare, besök sidan elomraden.se) och skriv över avtalet på din sambo eller motsvarande.

Eftersom nätägaren inte har några kundspecifika priser kommer detta inte att innebära någon skillnad i vad som kommer att faktureras varje månad. När avtalet skrivs över på en annan person skickas ett meddelande till elhandlaren om att du flyttat och din anläggning bytt kund.

Du kan nu teckna om avtalet till ett lägre pris.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vilket elavtal ska du välja? Fast, rörligt (spot) eller tillsvidarepris?

Att byta elavtal är en riktig djungel. Det räcker oftast inte att leta rätt på den leverantören som har det bästa priset. Det kanske viktigaste är att välja vilken typ av avtal du vill ha. Detta är de tre grundläggande avtalstyperna som finns för konsumenter på elmarknaden:

Tillsvidarepris

Tillsvidarepris är det avtal du får om du inte väljer något annat. I 99 fall av 100 är detta det dyraste och minst fördelaktiga alternativet du kan välja. Anledningen är att kunderna som inte väljer ett avtal oftast är en stor risk för bolaget, och kan byta leverantör när som helst.

Priset bestäms av elleverantören själv och följer marknaden hyfsat, med ett fåtal ändringar per år. Priset har i regel ingen bindningstid.

Rörligt pris (spotpris)

Rörligt pris eller Spotpris är ett pris som sätts på den nordiska elmarknaden Nordpool. Detta pris sätts från timme till timme. De flesta konsumenter har ingen mätare som mäter per timme – så därför gör man ett genomsnitt av dessa värden på en hel månad. Elleverantören lägger sedan på ett påslag som i regel ligger på någonstans runt 3 öre/kWh.

Fastpris

Med ett fastpris låser du elpriset på mellan 1 och 5 år. Under hela avtalsperioden betalar du det priset som ni kom överens om då avtalet tecknades. Du kan inte förhandla om priset under avtalsperioden, så även om priset på marknaden skulle gå ner får du betala det priset dom ni kommit överens om. Vill du komma ur ett ingånget fastprisavtal? Läs vår guide.

Övriga avtalstyper

De tre ovanstående avtalen är något som de flesta elleverantörer kan erbjuda. De kan dock även ha andra typer av avtal, t.ex kombinationer av dessa tre.

Ta sig ur ett ingått elavtal

Om du har tecknat ett fastpris med din elleverantör kan det ibland hända att marknaden svänger och priserna sjunker. Om du vill lösa detta avtal kan du ibland få betala en ganska hög kostnad för att ta dig ur avtalet. Det finns dock ett sätt att ta dig ur avtalet utan att bli debiterad kostnaden.

Kontakta ditt lokala nätbolag (obs, inte elleverantören) och be att få skriva över abonnemanget på din sambo, fru, eller liknande. Nätägaren kommer då att skicka ett meddelande till elleverantören och tala om att deras avtal upphör eftersom att du har flyttat. Det är nu fritt fram att teckna ett nytt elavtal. Du kan om du vill begära en till flytt, så att abonnemanget står på dig igen.

Detta är helt enligt avtalsvillkoren, och egentligen inga konstigheter. Tänk på att du även måste teckna om e-faktura eller autogiro.