God El – Bluff eller inte?

Många röster har hörts om God El och deras metoder. Anledningen är att de säljer elabonnemang med löftet om att överskottet av bolagets vinster går till välgörande ändamål. Kunder till God El får när de tecknar avtalet välja till vilken organisation som överskottet för just deras förbrukning ska gå till. Tanken är god, men hur bra fungerar det egentligen? Enligt Dagens Industri kostar ett el-avtal från God El 400 kr mer per år än ett motsvarande avtal från en konkurrent. …

Read MoreGod El – Bluff eller inte?