Det rörliga elpriset fortsätter ge utdelning

Det börjar låta tjatigt, men det rörliga elpriset fortsätter att ge utdelning. Det rörliga priset har nu varit lågt så länge att den tidigare så lysande dealen – att köpa andelar i vindkraftverk har börjat rasa.

Själva idén med att äga en andel i ett vindkraftverk är att du får köpa energin som vindkraftverket producerar till ett väldigt fördelaktigt (och fast) pris. Men eftersom det rörliga elpriset nu har varit lågt så länge så är det nästan billigare att ha ett rörligt avtalspris (som är gratis att teckna) än att ha en andel i ett vindkraftverk (som kan kosta 4-5000 kr/st).

Så länge vi inte går en riktigt vargavinter till mötes så ser denna prisutveckling ut att fortsätta.

Fast eller rörligt elpris?

Vilket elavtal man ska välja är väldigt beroende på om du är beredd att deala lite med priset, eller om du vill veta vad du ska betala varje månad.

Om man tittar historiskt så har det varit det rörliga elpriset som har lönat sig mest. Det finns dock baksidor med detta pris. Marknaden kan svänga väldigt snabbt och det kan bli väldigt kostsamt. Väljer du detta pris bör du hela tiden hålla koll på marknaden för att upptäcka eventuella svängningar, så att du så snabbt som möjligt kan byta till en annan avtalsform.

Du kan alltså tjäna en del pengar på att välja ett rörligt pris, men det kräver också att du hänger med i marknaden och även att du är beredd att ta en smäll om priset skulle gå upp.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vilket elavtal ska du välja? Fast, rörligt (spot) eller tillsvidarepris?

Att byta elavtal är en riktig djungel. Det räcker oftast inte att leta rätt på den leverantören som har det bästa priset. Det kanske viktigaste är att välja vilken typ av avtal du vill ha. Detta är de tre grundläggande avtalstyperna som finns för konsumenter på elmarknaden:

Tillsvidarepris

Tillsvidarepris är det avtal du får om du inte väljer något annat. I 99 fall av 100 är detta det dyraste och minst fördelaktiga alternativet du kan välja. Anledningen är att kunderna som inte väljer ett avtal oftast är en stor risk för bolaget, och kan byta leverantör när som helst.

Priset bestäms av elleverantören själv och följer marknaden hyfsat, med ett fåtal ändringar per år. Priset har i regel ingen bindningstid.

Rörligt pris (spotpris)

Rörligt pris eller Spotpris är ett pris som sätts på den nordiska elmarknaden Nordpool. Detta pris sätts från timme till timme. De flesta konsumenter har ingen mätare som mäter per timme – så därför gör man ett genomsnitt av dessa värden på en hel månad. Elleverantören lägger sedan på ett påslag som i regel ligger på någonstans runt 3 öre/kWh.

Fastpris

Med ett fastpris låser du elpriset på mellan 1 och 5 år. Under hela avtalsperioden betalar du det priset som ni kom överens om då avtalet tecknades. Du kan inte förhandla om priset under avtalsperioden, så även om priset på marknaden skulle gå ner får du betala det priset dom ni kommit överens om. Vill du komma ur ett ingånget fastprisavtal? Läs vår guide.

Övriga avtalstyper

De tre ovanstående avtalen är något som de flesta elleverantörer kan erbjuda. De kan dock även ha andra typer av avtal, t.ex kombinationer av dessa tre.