Får elbolagen stänga av elen mitt i kalla vintern?

Svar Ja. Elbolagen får stänga av elen även om det skulle vara väldigt kallt ute. Faktum är att innan beslutet tas att elen ska frånkopplas så skickas ett meddelande till sociala myndigheter. Det är sedan upp till dem att besluta om de ska hjälpa till och betala fakturorna som ligger till grund för avstängningen. Flera bolag har en nedersta gräns, alltså att de väljer att inte stänga av strömmen för en kund om det är väldigt kallt ute. Detta är …

Read MoreFår elbolagen stänga av elen mitt i kalla vintern?

Stänga av elen

Har du inte betalt elräkningen och är orolig för att man kommer att stänga av din el? Om du inte betalar din faktura startar du ett ganska omfattande förlopp av händelser, där sista steget är att man slår av strömmen. Hur lång tid detta tar är olika beroende på vilket elbolag du har (och vilket inkassobolag de använder). I normalfallet skickas fakturan vidare till inkasso lite drygt en vecka efter att påminnelsen förfalliit. Efter det ska inkassobolaget uppmana dig att …

Read MoreStänga av elen