Spotpriset stiger med kylan

Allt eftersom att kylan drar in över landet höjs också spotpriset. Snart går vi mot både ljusare och varmare tider och kan därför vänta oss att priserna snart sjunker igen.

Lär dig syna medias rubriker om elbranchen

Om man ska tro det som står i tidningarna är elbranchen en helt korrupt och icke fungerande marknad där alla äger varandra och priskarteller är ett faktum. Inget fel med det, eftersom det är helt sant, då kvällstidningarnas bristande journalistik allt som oftast hänger ut de företag som gör allt …

Läs mer

Energibolaget i Sverige och dess försäljningsmetoder

”Energibolaget i Sverige AB” hör till ett av de bolag som använt tveksamma metoder för att värva kunder. Faktum är att detta bolag var det första bolaget i Sverige som hade en tydlig strategi i att vilseleda de potentiella kunderna för att få till stånd en affär, något som idag …

Läs mer

Timmätning av el för samtliga kunder!

Som alla säkert redan vet är det nu möjligt för dig som elkund att få en så kallad timmätt mätare. Denna mätaren mäter förbrukningen varje timme, och du har därför möjlighet att få helt andra produkter och prisalternativ än tidigare. För att få en sådan mätare krävs att din elleverantör …

Läs mer

Rörligt elpris – marknadens svarta får

Rörligt elpris har blivit marknadens svarta får. Det är inte ofta som media uppmärksammar denna produkt, trots att den bevisligen har resulterat i de billigaste elprisen för de kunder som har turen att valt denna avtalsform. Varför väljer man då att inte prata om den? Kan det helt enkelt vara …

Läs mer