Extremt höga elpriser vinter 2021

Vi har historiskt extremt höga elpriser denna vinter. Vi har sett en ökning på 500-600% jämfört med vinter 2020.

Detta resulterar i extremt höga elräkningar för de flesta i Sverige som har ett rörligt elavtal. Om man tex hade en elräkning på 3000kr i December 2020 så kan den ligga på runt 15000kr för December 2021 beroende på vart i landet man bor och vilket elområde, SE1, SE2, SE3 eller S4 man tillhör.

Elpriset i December 2021 var följande:

SE4 – 187,40 Öre / kWh
SE1 – 66,70 öre / kWh
På dessa priser tillkommer moms och andra avgifter.

Historiskt sett har det nästan alltid varit lönsamt med rörligt elpris. Men senaste årets utveckling och höga elpriser så börjar fler och fler titta på fastpris. Dock finns det redan nu vissa elbolag som inte längre erbjuder fastpris alternativ just på grund av de höga priserna.