Får elbolagen stänga av elen mitt i kalla vintern?

Svar Ja.

Elbolagen får stänga av elen även om det skulle vara väldigt kallt ute. Faktum är att innan beslutet tas att elen ska frånkopplas så skickas ett meddelande till sociala myndigheter. Det är sedan upp till dem att besluta om de ska hjälpa till och betala fakturorna som ligger till grund för avstängningen.

Flera bolag har en nedersta gräns, alltså att de väljer att inte stänga av strömmen för en kund om det är väldigt kallt ute. Detta är helt deras egna val och det finns ingenting i lagtext eller förordningar tom tvingar dem till det.