God El – Bluff eller inte?

Många röster har hörts om God El och deras metoder. Anledningen är att de säljer elabonnemang med löftet om att överskottet av bolagets vinster går till välgörande ändamål. Kunder till God El får när de tecknar avtalet välja till vilken organisation som överskottet för just deras förbrukning ska gå till.

Tanken är god, men hur bra fungerar det egentligen?

Enligt Dagens Industri kostar ett el-avtal från God El 400 kr mer per år än ett motsvarande avtal från en konkurrent. Man borde då kunna hoppas på att iallafall 400 kr/år går till välgörande ändamål, men så bra är det inte. Godel skänker i snitt 41 kr/kund och år till välgörande ändamål. Med andra ord försvinner 359 kr per år och kund till administration, löner och vinst för bolaget.

Företaget, med Lasse Åberg i spetsen kör väldigt hårt på sin ”goda image”. Visserligen ger man, men inte så mycket som man borde kunna göra. Det vore alltså bättre för kunderna (och också för välgörenhetsorganisationerna) om kunderna valde en annan elleverantör och istället själva skänkte mer till välgörenhet varje år.

Slutsats – Att kalla God El för bluff kanske är lite väl hårt. De skänker överskott till välgörande ändamål, de är bara helt enkelt inte lönsamma.