Du äger inte ditt elavtal

Fenomenet att energibolag ber dig underteckna en fullmakt eller spela in ditt samtal har ökat drastiskt de senaste åren. Varför är inte så konstigt att förstå. Genom detta minimerar man det jobb kunden behöver göra för att byta leverantör. För seriösa aktörer är det självklart en konkurrensfördel och ett serviceverktyg. För oseriösa aktörer däremot har det blivit en rejäl guldgruva och kassa ko. Genom att ”fuska till sig” fullmakter från intet ont anade kunder kan man genomföra ett leverantörsbyte åt …

Read More

Energibolaget i Sverige och dess försäljningsmetoder

”Energibolaget i Sverige AB” hör till ett av de bolag som använt tveksamma metoder för att värva kunder. Faktum är att detta bolag var det första bolaget i Sverige som hade en tydlig strategi i att vilseleda de potentiella kunderna för att få till stånd en affär, något som idag är väl utbrett. I början gick det till så här: Telefonen ringde hos en elanvändare som svarade. I andra sidan presenterar sig en kvinna som säger att hon ringer från …

Read More