”Jag får fortfarande faktura från mitt gamla elbolag!”

Om du bytt elbolag men fortfarande får en faktura från ditt gamla bolag, kontrollera då att du verkligen blir debiterad för elen från bägge bolagen.

En elfaktura består dels av avgifter från nätbolaget (kostnader för elledningarna och överförningen) samt kostnader från elleverantören (kostnaden för själva elförbrukningen). När du byter elleverantör byter du endast leverantör av elpriset. Kostnaden från nätbolaget får du oavsett vilken leverantör du väljer. Nätbolaget har monopol, så du har ingen möjlighet att välja bort detta.