Energibolaget i Sverige och dess försäljningsmetoder

”Energibolaget i Sverige AB” hör till ett av de bolag som använt tveksamma metoder för att värva kunder. Faktum är att detta bolag var det första bolaget i Sverige som hade en tydlig strategi i att vilseleda de potentiella kunderna för att få till stånd en affär, något som idag är väl utbrett. I början gick det till så här: Telefonen ringde hos en elanvändare som svarade. I andra sidan presenterar sig en kvinna som säger att hon ringer från …

Read More

Bara Spara-bluffen

På diverse forum kan man läsa om Bara Sparas framfart över el-Sverige. Flera röster har höjts om att de lurar sina medlemmar och bedriver ocker-verksamhet. Som någolunda insatt i branschen känner jag att jag gärna, rent objektivt, skulle vilja reda ut en del av de påståenden som finns. Efter att jag gick med i Bara Spara fick jag ett dyrare elavtal. Det kan finnas flera bottnar i det här, men faktum är att Bara Spara inte kontrollerar det faktiska pris …

Read More